Førsteamanuensis

Arbeidssted:  Institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag, Universitetet i Agder

Faglige interessefelt: Fenomenologisk etikk, profesjonsetikk og etikk i barnevernet