Forsker

Arbeidssted: Krigsskolen

Epost: lbomannlarsen@mil.no

Lene Bomann-Larsen var engasjert av Forskningsetiske komiteer 2007-2008  og skrev rapporten "Patentnemnd uten portefølje?"  i samarbeid med Den etiske nemnda for patetsaker.