Arbeider til daglig som leder for Forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus HF kombinert med arbeid som forskningsleder i Oslo sykehusservice (OSS) og professor II ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Telefon: 23 06 60 12, Mobil: 959 70 307
E-post: kbj@ous-hf.no

Faglig kompetanse: Jeg er spesialist i onkologi, med hovedvekt på strålebehandling og behandling av pasienter med kreft i hode/hals regionen, hud og spiserør. I en årrekke har jeg arbeidet med ulike aspekter av klinisk forskning, spesielt knyttet opp mot bruk av livskvalitetsmålinger og andre pasientrapporterte endepunkt. I nåværende stilling har jeg ansvar for å bidra til bedre klinisk forskning ved Oslo universitetssykehus og i Helse Sør-Øst.

Jeg er med i NEM fordi: Arbeidet mitt som onkolog og som klinisk forsker har opp gjennom årene reist en rekke etiske spørsmål. Det er derfor med stor glede og interesse at jeg nå er medlem av Nasjonal forskningsetisk komité for medisin og helsefag (NEM).

Medlem av NEM 2010-2017.