Forsker, Helse Bergen

Epost: randi.jacobsen.bertelsen@helse-bergen.no

Faglig bakgrunn: Hovedfag i biologi (Cand Scient fra UiB) og doktorgrad (PhD fra UiO) i miljømedisin og epidemiologi. Jeg har erfaring med registerforskning blant annet fra Kreftregisteret. De siste 10 årene har jeg vært tilknyttet Nasjonalt folkehelseinstitutt og har hovedsakelig jobbet med risikofaktorer for astma og allergi hos barn. Jeg har tilbrakt 2 år som gjesteforsker ved NIEHS/NIH i USA.

Jeg er med i NEM fordi: Erfaring med epidemiologiske data og planlegging av studier, kombinert med et forskeropphold i utlandet - hvor man ofte må forholde seg til andre etiske retningslinjer enn det man kjenner fra Norge - har vekket min interesse for forskningsetikk. Jeg ønsker å holde meg oppdatert og bidra til at viktige etiske spørsmål blir belyst.