E-post:  iby@nforsk.no

Medlem i NENT fra 1.1.2014

Last ned høyoppløselig portrett

Faglig kompetanse: Seniorforsker ved Nordlandsforskning, Bodø. Hovedfag i økotoksikologi fra NLH (2000), Etikkprogrammet UiO (2002), PhD i miljøplanlegging fra UiT (2013).

Jeg er med i NENT fordi: jeg er interessert i visjonen om en kunnskapsbasert forvaltning, og hvordan politiske og økonomiske interesser, kombinert med et økende kunnskapsbehov, stiller prinsipielle spørsmål til måten vi setter den vitenskapelige agendaen både i Norge og globalt.