Arbeider til daglig som administrativ forskningskoordinator ved Universitetet i Bergen, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF).

Telefon: 55 58 89 47

E-post: kirsten.bang@fof.uib.no

Lekrepresentant i NESH fra 1.1.2014

Faglig kompetanse: Jeg har det daglige administrative ansvar for all forskning ved instituttet. Det betyr ansvar for prosjekter tilknyttet enkeltforskere eller forskergrupper dessuten alle Ph.d kandidatene og deres forskerutdanning. Jeg arbeider med formidling av prosjektene og publisering av resultatene fra forskningen. Jeg har arbeidet med forskning i mange år som ansatt ved UiB, først som daglig leder for Senter for kvinne-og kjønnsforskning i 10 år og nå de siste 7 årene ved FoF.

Jeg er med i NESH fordi: Helt fra da jeg skrev min hovedoppgave i Folkloristikk om «ugifte mødre på 1950-tallet» har etiske retningslinjer innen forskning vært utrolig viktig for meg. Hvordan vi forholder oss til prosjektene, deltakerne i et forskningsprosjekt – det være seg alle involverte fra sammarbeidspartnere til dem det blir gjort forskning på og av - deler av resultat til det avsluttende resultatet av forskningen og ikke minst hva som skjer med dette i etterkant. Hvem eier forskningen og hvordan forholder man seg til det? I min jobb som administrator passer jeg på at dette blir ivaretatt. NESH vil være et forum som vil bidra til ytterligere kunnskap om forskningsetiske spørsmål.