Arbeider til daglig som daglig leder ved Ultimovacs AS.

E-post: Oeyvind.Arnesen@ultimovacs.com

Jeg er med i Granskingsutvalget fordi: Forskning i farmasøytisk industri er og skal være strengt regulert. Jeg tror min kompetanse i systemer for industribasert forskning kan være til nytte for utvalget.