Professor i folkloristikk

Arbeidssted: Universitetet i Bergen