Dr.med., Overlege/Forsker

Arbeidssteder: Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus/Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør-Øst, Oslo Universitetsykehus og Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU