Aase har også bistilling ved Cicero der han arbeider med et omfattende
forskningsprogram om tilpasninger til klimaendringer i Himalaya.