Medlem i NENT 1.1.2010-31.12.2013.

Faglig kompetanse:
Jeg er utdannet innen samfunnsfag og humaniora med BA fra NTNU/UiO.