Hopp til innhold

Meny

Referanse

Lov om kulturminner [kulturminneloven].(1978) Klima- og miljødepartementet https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50?q=kulturminneloven

Artikler som bruker denne teksten

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.