Hopp til innhold

Meny

Referanse

Statistisk sentralbyrå (2006)."Oppfølging av anbefalinger fra FNs rasediskrimineringskomite". Brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, datert 18.12.2006: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/menneskerettigheter/brev-fra-ssb-om-statistikk.pdf

Artikler som bruker denne teksten

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.