Hopp til innhold

Meny

Referanse

Simonsen, Sigmund. Kommentarer til behandlingsbiobankloven. I Steinar Tjomsland, Arnfinn Bårdsen og Aage Thor Falkanger (red.) Norsk Lovkommentar. Gyldendal Rettsdata, 2013.

Artikler som bruker denne teksten

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.