Hopp til innhold

Meny

Referanse

Landbruks- og matdepartementet (2015): Forskrift om bruk av dyr i forsøk av 18. juni 2015. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-18-761

Artikler som bruker denne teksten

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.