Hopp til innhold

Meny

Referanse

Befring, Edvard (2010): Forskningsmetode med etikk og statistikk. 2. opplag. Oslo: Det Norske Samlaget

Artikler som bruker denne teksten

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.