Hopp til innhold

Meny

Referanse

Simonsen, Sigmund og Magne Nylenna: Helseforskningsrett. Den rettslige regulering av medisinsk og helsefaglig forskning, Oslo: Gyldendal Akademisk 2005

Artikler som bruker denne teksten

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.