Hopp til innhold

Meny

Referanse

 Sellevold, B. (2009 b) "Etikk og gamle skjeletter" (Sist oppdatert: 02. september 2009). De nasjonale forskningsetiske komiteer. [Online]. Tilgjengelig på http://etikkom.no/no/FBIB/Temaer/Forskning-pa-menneskelig-materiale/Menneskelige-levninger/Etikk-og-gamle-skjeletter/

Artikler som bruker denne teksten

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.