Hopp til innhold

Meny

Referanse

Sellevold, B. J. (2009 a) Om retningslinjer for håndtering og forvaltning av skjelett- og gravfunn fra nyere tid. Rapport til Riksantikvaren. - NIKU Rapport 32. Tilgjengelig på https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/176230/NIKURapport_32_skjelettoggravfunn.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Artikler som bruker denne teksten

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.