Hopp til innhold

Meny

Referanse

Nylenna M.  Forfatterskapskriteriene er endret. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1844

Artikler som bruker denne teksten

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.