Hopp til innhold

Meny

Referanse

MacLean, D. (red.) 1986, Values at risk, Rowman & Allanheld: Totowa, New Jersey

Artikler som bruker denne teksten

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.