Hopp til innhold

Meny

Referanse

Helseforskningsloven (Lov 2008-06-20 nr 44: Lov om medisinsk og helsefaglig forskning). Tilgjengelig på http://www.lovdata.no/all/hl-20080620-044.html

Artikler som bruker denne teksten

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.