Hopp til innhold

Meny

Referanse

Grung, Micheline Egge og Nagell, Hilde W. (2003). ”Trenger vi forskningsetiske retningslinjer?” I Knut Ruyter (red.): Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Artikler som bruker denne teksten

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.