Hopp til innhold

Meny

Referanse

Europarådets Steering Committee on Bioethics (CDBI): Guide for Research Ethics Committee Members. Council of Europe 2010. Tilgjengelig på http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/activities/02_biomedical_research_en/Guide/Guide_EN.pdf

Artikler som bruker denne teksten

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.