Hopp til innhold

Meny

Referanse

Europarådets konvensjon for biomedisin og menneskerettigheter (Oviedo-konvensjonen), Tilleggsprotokoll for biomedisinsk forskning (1997). Tilgjengelig på http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/164.htm

Artikler som bruker denne teksten

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.