Hopp til innhold

Meny

Referanse

Bull, Tove. ”Kunnskapspolitikk, forskningsetikk og det samiske samfunnet”, i Samisk forskning og forskningsetikk. Forskningsetiske komiteers skriftserie, nr. 2/2002. Oslo: Forskningsetiske komiteer, ss. 6-21

Artikler som bruker denne teksten

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.