Hopp til innhold

Meny

Referanse

Brendalsmo, A. J., I. H. V. Müller, et al. (1986). Spørsmål vedrørende osteologi i norsk arkeologi. Med spesiell vekt på bevaring av det humanosteologiske kildemateriale. Oslo, Den arkeologiske interimskommisjon

Artikler som bruker denne teksten

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.