Hopp til innhold

Meny

Referanse

Alver, Bente Gullveig og Ørjar Øyen. 2007. “Challenges of Research Ethics: An Introduction.” S. 11–55 i Bente Gullveig Alver, Tove Ingebjørg Fjell og Ørjar Øyen (red.), Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. Helsingfors: Academia Scientiarum Fennica

Artikler som bruker denne teksten

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.