Eden krever for eksempel at leger ikke skal benytte sin kunnskap i strid med reglene for human adferd. Det er betegnende at eden ble vedtatt av Verdens legeforening bare noen få måneder før den universelle menneskerettserklæringen ble vedtatt av FNs generalforsamling.

Nedenfor finnes Genèveerklæringen i fulltekst i norsk oversettelse. Denne oversettelsen er hentet fra Knut Ruyter, Reidun Førde og Jan Helge Solbakk (2007): Medisinsk etikk: En problembasert tilnærming (s 244). Takk til Gyldendal norsk forlag for tillatelse til å gjengi teksten.

Fulltekst av Genèveerklæringen i norsk oversettelse

(Avgitt på tidspunktet for mitt opptak som medlem av legestanden)

JEG LOVER høytidelig å vie mitt liv til menneskehetens tjeneste.

JEG VIL VISE mine lærere den respekt og takknemlighet som de har krav på.

JEG VIL UTØVE mitt yrke på en samvittighetsfull og verdig måte.

PASIENTENS HELSE skal være mitt første hensyn.

JEG VIL hemmeligholde enhver hemmelighet som blir betrodd meg.

JEG VIL BENYTTE alle de midler jeg måtte ha til min disposisjon til å beskytte legestandens ære og edle tradisjoner.

MINE KOLLEGER er mine brødre.

JEG VIL IKKE TILLATE at religion, nasjonalitet, rase, partipolitikk eller sosial klasse kommer mellom mine plikter og mine pasienter.

JEG VIL UTVISE største mulig respekt for menneskeliv fra unnfangelsestidspunktet. Selv om jeg blir truet, vil jeg ikke bruke mine legekunnskaper på måter som strider med reglene for human adferd.

JEG AVGIR DISSE LØFTENE høyt og hellig av min fri vilje og på ære og samvittighet.