Granskingsutvalget er opprettet i henhold til forskningsetikkloven. Utvalget startet sin virksomhet i slutten av 2007, og behandler konkrete henvendelser fra institusjoner eller privatpersoner om påstått vitenskapelig uredelighet. Utvalget kan også selv ta opp saker, men som utgangspunkt ligger ansvaret hos de enkelte institusjoner.

Gå til Granskingsutvalgets hjemmeside for mer informasjon.