Utvalget ble opprettet etter forslag fra Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM) og kollegiet ved Universitetet i Oslo.

Bakgrunnen for opprettelsen av utvalget er ikke minst oppbevaring og forskning på samisk materiale ved de Schreinerske samlinger, Universitetet i Oslo.

For mer informasjon om utvalget, gå til utvalgets hovedside.