NESH har blant annet utarbeidet egne retningslinjer, sist revidert 2006.

For utførlig informasjon om NESH og deres arbeid, gå til komiteens hovedside.