NENT fikk sitt mandat fra Utdannings- og forskningsdepartementet, og arbeider med forskningsetiske spørsmål innen naturvitenskap og teknologi, medregnet landbruks- og fiskeriforskning.

For mer informasjon, gå til NENTs hovedside.