NEM har et fast sekretariat. Komitémedlemmene blir oppnevnt av Kunnskapsdepartementet etter innstilling fra Norges forskningsråd.

For mer informasjon om NEM, gå til komiteens hovedside.