Bioteknologrådet er et rådgivende og frittstående organ som har som oppgave å vurdere spørsmål knyttet til bioteknologi og genteknologi. Bioteknologinemnda ble oppnevnt første gang i 1991. For mer informasjon, gå til Bioteknologirådets hjemmeside.

Datatilsynet engasjerer seg i spørsmål som har å gjøre med personvern. Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan som ble opprettet for å sikre at personopplysningsloven blir fulgt. Gå til Datatilsynest hjemmeside for mer informasjon.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) skal sikre dataformidling og tjenesteyting overfor forskningssektoren. NSD ble etablert i 1971, og er et av verdens største arkiv for forskningsdata. Mange forskningsprosjekter har meldeplikt til NSD. For mer informasjon, gå til NSDs hjemmeside (åpner i eget vindu).

Rådet for dyreetikk ble nedsatt av Landbruksdepartementet i 1992/1993. Rådet for dyreetikk skal blant annet vurdere direkte og indirekte bruk av bioteknologiske prinsipper på dyr. For mer informasjon, gå til Rådet for dyreetikk sin hjemmeside.

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal vurdere og informere om konsekvenser ved ny teknologi. Teknologirådet ble opprettet i 1999, og skal forholde seg til både myndigheter og offentlighet i sitt arbeid. For mer informasjon, gå til Teknologirådets hjemmeside.