Internettforskning utfordrer etablerte forskningsetiske normer og praksis. Antologien Internet Research Ethics adresserer etiske utfordringer som oppstår ved forskning på Internett og ved bruk av Big Data i forskning.

  • Når bør fritt og informert samtykke fra forskningsdeltakere innhentes?
  • Hvordan kan forskere sikre forskningsdeltakernes personvern i et landskap der det tradisjonelle skillet mellom privat/offentlig er utflytende og re-identifikasjon er en stadig tilbakevendende trussel?
  • Hva er de sentrale etiske og juridiske aspektene av Internettforskning for individer, grupper og samfunnet?

Internet Research Ethics er redigert av Hallvard Fossheim og Helene Ingierd. Boken publiseres både i papirformat og som Open Access, og utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene på Cappelen Damm.