Forskning på menneskelige levninger kan hjelpe oss til å forstå historien bedre. Nye metoder gir stadig nye muligheter for kunnskap, men samtidig må vi søke å bevare de ofte begrensede levningene for framtiden. Dette fører også til utfordringer og etiske dilemma. Tanken bak boka er at bredden i artiklene skal føre til diskusjon og etisk debatt i fagmiljøene.

 

 

Innhold: