Hvilken makt bør betaleren ha over forskningen? Hva er et menneskeliv verdt i kroner? Skal forskeren motiveres av penger?

I denne boken gir sentrale bidragsytere en serie innblikk i hvordan penger og forskning forholder seg til hverandre. Uten noen pretensjon om fullstendighet tilbyr boken et knippe tekster som til sammen viser mangfoldet i denne nødvendige, komplekse og problematiske relasjonen. I sentrum står hele tiden de etiske spørsmålene. Tekstene uttrykker bidragsyternes oppfatninger og perspektiver, og er ikke ment å definere De nasjonale forskningsetiske komiteers posisjon i hvert spørsmål. Derimot er hver tekst ment å løfte frem vesentlige og aktuelle problemstillinger for debatt.

Innhold: