Forskere kan få kjennskap til sensitiv informasjon om enkeltmennesker eller grupper. Noen ganger er innsamlingen av slik informasjon selve målet med forskningen. Andre ganger får forskere vite om lidelser, trusler eller kriminelle handlinger uten å ha spurt om det.

Hvilke forpliktelser har forskerne i slike tilfeller? Når bør forholdet meldes videre til andre, som foresatte, politi eller andre myndigheter?

 

 

Artikler:

 • Bente Alver:
  ”Men lille Petter Spillemand løb hjem og sladrede!” Konfidensialitet, loyalitet og varslingspligt i et aktørperspektiv
 • Arne Backer Grønningsæter:
  Retten til taushet og behovet for kunnskap — noen etiske utfordringer i forskning om utsatte og stigmatiserte grupper
 • May-Len Skilbrei:
  Hva betyr taushet? Taushetsplikten og varslingsplikten i vanskelig farvann
 • Tom Christian Blix:
  Når snøballen begynner å rulle
 • Ragnhild Bjørnebekk:
  Kildevernet: Dilemmaer og utfordringer for forskere som studerer sensitive tema