Bestill gratis trykket utgave her. 

Retningslinjene er delt i seks deler og består av 46 punkter: