Forskningsetikkloven pålegger alle forskningsinstitusjoner å behandle uredelighetssaker og å opprette redelighetsutvalg. Hoveddelen av seminaret består av diskusjon og erfaringsutveksling gjennom gruppeoppgaver (caser). Har du en forskningsetisk problemstilling som kan egne seg for gruppediskusjon, må du gjerne sende en e-post til Annette.Birkeland@etikkom.no innen 1. oktober 2018.

Du finner programmet for seminaret her