Hva sier den nasjonale undersøkelsen RINO om forskningsetikkens stilling i Norge, og hvilke lærdommer bør vi ta med oss videre?

Konferansen avholdes på Høgskulen på Vestlandet i Bergen.

På programmet:

  • Hvor står vi i dag? Hovedfunn fra delrapport I: En landsomfattende undersøkelse om etikk og integritet i forskning. Matthias Kaiser, UiB
  • «De rene og ranke», «de gavmilde» og en gruppe til bekymring. Hovedfunn fra delrapport II. Johs. Hjellbrekke, UiB
  • Diskutable praksiser: Hvor går grensen mellom det akseptable og uakseptable? Laura Drivdal, UiB
  • Siteringspraksiser: Hva er problemet? Ole Bjørn Rekdal, HVL
  • Hvor går vi nå? Om system og opplæring. Hovedfunn fra delrapport III. Laura Drivdal, UiB, Helene Ingierd FEK, Ingrid Torp, FEK

Programmet vil oppdateres.