Påmelding innen 20. august.

Dag 1: Tirsdag 13.10.2015

09:00 Velkommen
Leder NEM, Dag Bruusgaard og leder REK nord, Johan Svartberg ønsker velkommen

09:30 Innlegg fra NEM
Dag Brusgaard og Jacob Hølen

10:30 Ny helseregister- og pasientjournallov
HOD v/Sverre Engelschiøn orienterer

11:00 Tilgang til registerdata, koblinger og samarbeidet med REK/NEM
Lillian Leistad, fra arbeidsgruppen for samarbeid mellom sentrale helseregistre

12:00 Lunsj

13:00 Komiteenes innlegg

  • REK sør-øst D: Pilot på et kolorektalcancer screeningprogram (ref. 2011/1272)
  • REK vest: Hvordan skal REK forholde seg til pilotstudier?
  • REK sør-øst C: Evaluering av sikkerhet og effekt for Ebola vaksine i et distrikt i Guinea (ref. 2014/2347)
  • REK midt: Genetiske undersøkelser i befolkningsstudier hvor det vil fremkomme prediktiv informasjon om deltakerne - etiske og juridiske utfordringer i vurderingen

15:30 Fra REK –leder til grenseutfordrende bruker
Ola Dale

16:15 Samtykke under press eller utvikling?
Berge Solberg (NEM), Knut W. Ruyter (REK) og Grete Alhaug (Datatilsynet) med etterfølgende plenumsdiskusjon og mulighet til å stille spørsmål

17:30 Kulturelt innslag på POLARIA opplevelsessenter
Polaria er et opplevelsessenter og museum som ble åpnet i mai 1998. Bygget ligger ved siden av Framsenteret like sør for Tromsø sentrum og vender ut mot Tromsøysundet. Kinoen i Polaria viser panoramafilmen fra Svalbard og om Nordlyset hver halvtime. (http://www.polaria.no/)

Dag 2: Onsdag 14.10.2015


09:00 Komiteenes innlegg

  • REK sør-øst A: Kartlegging av alkoholinntak i en uselektert gruppe pasienter i somatisk akuttmottak i et stort sykehus
  • REK sør-øst B: PreventADALL (ref. 2014/518)
  • REK nord: Tverrfriksjonsmassasje versus tverrfriksjonsmassasje og trykkbølger i behandling for kronisk akillestendinose: En pilot studie (ref. 2015/605)

10:30 Tromsøundersøkelsen
Foredragsholder: innlegg fra registerforvalter

11:15 Utsjekk hotell

11:30 Forskning på særskilt sårbare grupper
Foredragsholder: Kjersti Fjørtoft

12:20 Avrunding
Leder NEM, Dag Brusgaard

12:30 Lunsj og avreise