Hopp til innhold

Meny

11. Behandlingsansvar: Kan personopplysninger viderebehandles?

Personvernregelverket tillater å viderebehandle personopplysninger til forskningsformål uten nytt behandlingsgrunnlag, så fremt det er den samme behandlingsansvarlige som står for behandlingen. Dette betyr at forskningsinstitusjoner/forskere som har innsamlet personopplysninger til forskning kan bruke opplysningene i andre forskningsprosjekter med samme behandlingsansvarlig. Det samme gjelder hvis forskerne skal sammenstille personopplysningene for å utlevere dem til andre behandlingsansvarlige. Forskere som mottar personopplysninger fra en annen behandlingsansvarlig, må derimot passe på å ha eget behandlingsgrunnlag for viderebehandlingen.

Forskningsetikken maner til forsiktighet når det gjelder gjenbruk av personopplysninger til et nytt forskningsformål, og det klare utgangspunktet er at samtykke må innhentes på nytt (NESH 2016 retningslinje 10, helseforskningsloven §§ 14 og 15).

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.