Hopp til innhold

Meny

17. Generelt om GDPR: Hvorfor er lovverket forandret?

Personvernreglene ble endret i 2018 for å innlemme EUs generelle personvernforordning (GDPR).  I forordningen står det blant annet følgende: «For å sikre et ensartet og høyt nivå for vern av fysiske personer og fjerne hindringer for flyten av personopplysninger i Unionen bør nivået for vern av fysiske personers rettigheter og friheter i forbindelse med behandling av slike opplysninger være det samme i alle medlemsstater.» (GDPR, artikkel 10).

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.