Hopp til innhold

Meny

21. Generelt om GDPR: Hva sier GDPR om forskning?

Behandling av personopplysninger utgjør en viktig del av mye forskning. Personvernregelverket regulerer også bruk av personopplysninger til forskning. Tidlige utgaver av GDPR ble kritisert av blant annet forskersamfunnet og pasientorganisasjoner for å gjøre det svært vanskelig å forske, særlig innenfor medisin og helsefag. Mye av diskusjonen i EU har nettopp handlet om individets rettigheter versus samfunnets- og forskningens interesser.

Forskersamfunnets lobbyvirksomhet førte frem, og den ferdige forordningsteksten blir omtalt som et godt rammeverk for forskning. Imidlertid klarte ikke EU å bli enige om felles regulering av personvern i forskning. GDPR åpner i stedet for at nasjonalstatene kan gi særregler og unntak. For forskningens del er målet om et enhetlig EU-regelverk for behandling av personopplysninger ikke nådd. Det er foreløpig usikkert hvor like eller ulike de nasjonale unntakene for forskning blir. Forskere som behandler personopplysninger på tvers av land i Europa må være oppmerksomme på at det kan være forskjeller mellom landenes regelverk.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.