Hopp til innhold

Meny

18. Generelt om GDPR: Hva er målene med GDPR?

Da arbeidet med nytt personvernregelverk i EU startet opp i 2012, var målene blant annet:

  • Å lage et enhetlig regelverk i hele Europa for å kutte administrative og økonomiske byrder
  • Å gjøre det enklere å få godkjenning for behandling i hele Europa mot at behandlingsansvarlige fikk større ansvar for å følge regelverket
  • At innbyggerne skulle ha enklere tilgang til sine egne data og til å flytte dem mellom ulike tjenesteytere
  • «Retten til å bli glemt» - at man skulle få slettet data med mindre det var gode grunner for å beholde dem
  • Å styrke de nasjonale personvernmyndighetene (som Datatilsynet) og gi dem rett til å gi relativt store bøter til virksomheter som bryter reglene.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.