Hopp til innhold

Meny

1. Introduksjon: Hvorfor skal jeg lese dette?

Her forsøker vi å gi et utvalg relevante spørsmål og svar om personvern og forskning, og hvilke forskningsetiske hensyn som aktualiseres gjennom lovverket. Det nye personvernregelverket gir forskere og forskningsinstitusjoner nytt ansvar, som krav om tilråding og krav om personvernombud. Samtidig tydeliggjøres muligheter om blant annet bruk av opplysninger som er offentliggjort, og vi får et helt nytt vern av akademiske ytringer.

Innledningsvis forklarer vi definisjoner og begreper, deretter kommer spørsmål som gjelder forskning i praksis, og avslutningsvis kommer generell informasjon om GDPR, eller GDPR for nybegynnere. Underveis forsøker vi å vise til relevante ressurser internt og eksternt. De nasjonale forskningsetiske komiteene har ikke en rolle som lovfortolker i denne sammenheng, vår oppgave er å gi råd om forskningsetikk. 

Det er vist til, men ikke lenket til personvernlovgivningen. Du finner den her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-56-ls-20172018/id2594627/sec1
GDPR ligger som et vedlegg i denne stortingsproposisjonen. 
Her finner du også loven i Lovdata.

Dette dokumentet er ment å være levende - er det noe du stusser over eller savner, send oss en e-post

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.