Hopp til innhold

Meny

15. Forskning i praksis: Hva med oppbevaring av data?

Lovgivningen gir ikke et fasitsvar på hvor lenge du kan oppbevare personopplysninger, det må behandlingsansvarlig vurdere ut fra prinsipper om dataminimering, etc. I helseforskning fremgår oppbevaringstiden av REKs vedtak, men personvernregelverket gjelder uansett. Utenfor helseforskning er det ikke lenger melde- eller konsesjonsplikt, som betyr at behandlingsansvarlig alene må passe på. Ta kontakt med personvernombudet ved institusjonen hvis du har spørsmål om oppbevaring av data.

Åpenhet i forskning er vesentlig for kvalitetssikring av forskning og for at forskningen skal komme individer, grupper og samfunn til nytte. Det pågår store europeiske og nasjonale initiativer for å tilgjengeliggjøre og dele data (Open Science). I utgangspunktet ser det ut til å være fundamentale motsetninger mellom prinsippet om dataminimering, som vi finner i GDPR, og verdien av å produsere og sirkulere data, som vi finner i ulike Open Science-tiltak. Dette fordrer etisk refleksjon om verdien av data som produseres, og hvorvidt og hvordan de kan overføres til andre former for data (pseudonymiserte).

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.