Hopp til innhold

Meny

6. Definisjoner og begreper: Er personopplysninger om døde personer omfattet?

Personvernregelverket gjelder ikke for opplysninger om avdøde personer, med mindre opplysningene sier noe om nålevende personer. Helselovgivningens personvernregler gjelder derimot for avdødes helseopplysninger. Forskere må være oppmerksomme på hva slags type opplysninger de behandler om avdøde personer, og om behandlingen er underlagt lovregler eller ikke.

Forskningsetikken fastslår at det uansett er grunn til å være varsom i prosjekter som omhandler døde personer. Det står for eksempel i NESH 2016 retningslinje 17:

«Også ved forskning på avdøde mennesker gjelder krav om respekt, dokumentasjon og etterrettelighet. Respekt for de avdøde og for de etterlatte tilsier at forskeren bør velge sine formuleringer med omhu. Arkiv og dokumenter etter døde personer kan også inneholde personsensitiv informasjon, og forskere må håndtere informasjon om døde personer og deres etterkommere aktsomt og med respekt.»

I tillegg har Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger utarbeidet Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.